Francesco Petrarcas självbiografi

I denna underfundiga bok har de många självbiografiska partierna i Petrarcas skrifter fogats samman till en sammanhängande »självbiografi«.

289:-
  • Författare: Anders Bergman
  • Artikelnummer: 10228
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 294 sidor, Norma

Petrarca hälsar eftervärlden

Närmare än så här kan man knappast komma det stormiga 1300-talet.

Det är dags att presentera Petrarcas självbiografi. Nu invänder nog vän av ordning att Petrarca aldrig skrev någon memoar, och det stämmer. Däremot har mycket av det som han författade självbiografiska drag, och i denna underfundiga bok har en av Sveriges främsta Petrarca-kännare, Anders Bergman, ordnat det författaren skrev om sig själv i kronologisk följd. Bara undantagsvis har texten behövt justeras för att få fram en sammanhängande levnadsteckning. Här öppnas formligen Europa under 1300-talet inför läsarens ögon, och det märks att vi har att göra med en av världslitteraturens främsta författare.

Petrarca var ingen stugsittare, utan resten vida kring, inte bara i Italien utan också i Frankrike och dagens Benelux, Tyskland och Tjeckien. Han stod på vänskaplig fot med Boccaccio och en mängd andra lärda, var bekant med flera påvar och träffade även kejsare Karl IV. Därtill blev han vittne till hur digerdöden och hundraårskriget bredde ut sig. Här berättar han även om sin uppväxt och genombrott, om den omtalade bergsbestigningen och, förstås, om kärleken till Laura.