Franklin D. Roosevelt

President i kris och krig

Den första moderna biografin på svenska om USA:s kanske bästa president genom tiderna.

  • Författare: Lennart Pehrson
  • Artikelnummer: 19358
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 280 sidor, Historiska Media

»Det enda vi har att frukta är fruktan själv«

En huvudrollsinnehavare i USA:s historia

Det är omöjligt att låta bli att dra paralleller till dagens krisdrabbade USA när man läser periodens aktuella huvudbok, Lennart Pehrsons Franklin D. Roosevelt – president i kris och krig. När Roosevelt tillträdde som landets trettio­andra president 1932, befann sig nationen i en djup depression och miljon­tals amerikaner var arbetslösa. Genom sitt sociala och ­ekonomiska reform­program The New Deal, lade han grunden till sin popularitet och vann ytter­ligare tre presidentval. Hur stort avtryck en enskild människa gör i ­historien kan alltid diskuteras men, undrar Clio, hur hade det gått för USA om Roosevelt förlorat valet i början på trettiotalet? (Och vad händer om Donald Trump får förnyat förtroende i november 2020?)

I sin gedigna, ytterst intressanta biografi får vi följa Franklin D. Roosevelt ­(1882–1945) från vaggan till graven, samtidigt som en turbulent tid i den ­amerikanska ­historien levandegörs. Under hans ledning kom USA att delta på de allierades sida under andra världskriget och bli en stormakt med in­­flytande över hela världen.

Det var på tiden att en modern biografi över Roosevelt ges ut på svenska, och vi kan var mycket glada att det är Lennart Pehrson som har ­skrivit den.

*

Då och då dyker det upp spekulationer om vilka presidenter som hör hemma på Mount Rushmore – den höga bergssidan i South Dakota som redan pryds av George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt.

Nu kan förstås invändas att något mer ansikte aldrig lär huggas in i berget, men om så vore torde de flesta vara eniga om att det bara finns en enda självklar kandidat: Franklin D. Roosevelt.

Få har övervunnit så många utmaningar, såväl på det personliga som på det politiska planet som den 32:e presidenten som vann valen 1932, 1936, 1940 och 1944. Nu finns, äntligen höll jag på att säga, en heltäckande biografi över honom på svenska författad av Lennart Pehrson.

I USA där både Lennart Pehrson och under­tecknad bor och arbetar sedan flera årtionden hör det till att upplysa om eventuellt jäv, »full disclosure«. Vi är alltså vänner efter att ha stött ihop på partikonvent, på kampanjmöten och inne i FN-skrapan. Lennart medarbetade i Dagens Industri, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter innan han blev författare på heltid. Utöver den imponerande trilogin om Svenskamerika och boken om efterspelet till terrorattackerna 2001 – båda nominerade till Augustpriset – har han skrivit biografier över familjen Kennedy och Martin Luther King och senast om USA under Vietnamkriget, Lögnerna.

Själv lyfter jag gärna fram hans USA:s historia – en heltäckande exposé av ett land som sägs vara så ungt men vars tillblivelse och moderna historia är dramatisk. Således är Lennart särdeles lämpad att skildra ett av de mest fascinerande människoödena i två avgörande skeenden i denna historia: 1930-talsdepressionen och andra världskriget.

Franklin Delano ­Roosevelt föddes på egendomen Spring­wood i New York i januari 1882 som enda barn till Sara Delano Roosevelt och den förmögne affärsmannen James Roosevelt. Lille Franklin omhuldades av modern och växte upp så gott som enbart omgiven av ­vuxna. Sedan följde internatskolan ­Groton och Harvarduniversitetet, som ofta för ynglingar i de här överklassfamiljerna som just i Roosevelts fall inbegrep den avlägsne släktingen Theodore Roosevelt. Franklin fick, som man sa, korgen av en första flamma och föll sedan för unga blyga Eleanor, brorsdotter till Theodore som då var president.

Sommaren 1921 kom en oväntad och tragisk vändpunkt. Under vistelsen på sommarstället på ön Campobello drabbades den 39-årige Roosevelt av förlamning och diagnosen polio ställdes. Han kunde aldrig mer gå, en motgång som stärkte honom som män­niska och ökade hans förståelse för de svaga i samhället.

Lennart Pehrson inleder boken med mötet 1941 med den brittiske premiärministern Winston Churchill utanför Newfoundland. Pressen hade bara fått veta att presidenten skulle koppla av med en längre fisketur ­medan det som egentligen avhandlades var det på­­gående kriget och – på sikt – USA:s roll. Att hemlighålla något så avgörande vore omöjligt idag, samma gäller den tysta men strikta ordern att Roosevelt inte på några villkor fick fotograferas i rullstol eller på bår när han bars in i olika lokaler.

I boken får läsaren en överskådlig genom­gång av Roosevelts karriär, av New Deal-­initiativen för att vända konjunkturen uppåt, av det politiska spelet i Washington före USA:s inträde i andra världskriget och av Eleanor Roosevelts unika roll som First lady – och ­makens förhållande till kvinnor.

Fram träder FDR:s charm och humor, bemästrandet av det nya radiomediet och bristerna som bartender när han bjöd in till cocktail och skvätte på måfå ur olika flaskor i glasen. Men också presidentens pragmatism och tålmodiga – ibland listiga – bedömning av det politiskt möjliga. Skamfläckarna belyses, det vill säga interneringen av japanamerikaner, oviljan att hjälpa judiska flyktingar och den njugga inställningen till svartas med­borgarrättskrav. Trots den synligt sviktande hälsan ställde Roosevelt upp i presidentvalet en fjärde gång och i epilogen konstaterar Lennart Pehrson att det var han personligen »… som förde USA bort från den isolationism som tidigare hade satt sin prägel på den ameri­kanska utrikespolitiken« och lade grunden för ordningen med USA som ledande makt som rådde under det vi kallar efterkrigstiden.

När vicepresidenten Harry Truman hastigt kallades till Vita huset i april 1945 möttes han av Eleanor Roosevelt som berättade att presi­denten avlidit i kurorten Warm Springs. På Trumans fråga om han kunde vara till hjälp svarade hon:

»Är det något vi kan göra för dig? För det är du som har alla problem nu.«

Men, det är en annan historia.

 

Karin Henriksson

författare till USA:s alla presidenter
och Bevingade ord från USA

 

Presidenten blev en pionjär inom det nya etermediet radio och använde det framgångsrikt för att forma bilden av sig själv.

 

Under 1930-talet fascinerades Roosevelt av Sveriges närmast unika kombination av en socialistisk regering, ett kapitalistiskt system och ett traditionellt kungahus. Här ses han med prins Bertil (t.v.).

 

En av ytterst få bilder som visar Franklin D. Roosevelt i rullstol.

 

Eleanor Roosevelt var ingen traditionell presidenthustru utan själv i högsta grad politiskt aktiv. Foto från 1930.