Franska revolutionen

Med stor kunskap skildras revolutionen och hur den påverkade det franska samhället och omvärlden.

189:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10442
  • Mjukband, 168 sidor, Historiska Media

Allons enfants de la Patrie!

Franska revolutionen började som en folkresning med en mängd goda intentioner och idéer om frihet, jämlikhet och broderskap, men utvecklades inom loppet av några år till terrorvälde och krig mellan Frankrike och europe­iska stormakter. När allt var över hade försöken att skapa en idealstat gått om intet och en ny form av diktatorisk monarki sett dagens ljus.

Så vad var det som gick fel? Dick Harrison förklarar med sedvanlig lätthet och pedagogisk talang hur revolutionsdecenniet gestaltade sig, från den komplexa bakgrunden (ekonomiska orättvisor, adelsprivilegier, upplysningsidéer, etc.), till den kedja av händelser som utmynnade i stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789, inrättandet av en republik, men även till maktkamp och blodbad. Mellan 1793 och 1794 beräknas tusentals människor ha letts upp till giljotinen på Place de la Revolution.