Fynd!

Frihetstiden

Signums svenska kulturhistoria

Det fjärde bandet av Signums oerhört välskrivna och vackra kulturhistoria. Med frihetstidens intåg vänds bladet i svensk historia.

345:-
199:-
  • Författare: Jakob Christensson
  • Artikelnummer: 5308
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 500 sidor, Signum

Med frihetstidens intåg vänds bladet i svensk historia. Borta är för gott den stormaktsställning som vanns under 1600-talet. Alla försök till revansch slutade snöpligt. I stället gjorde Sverige under denna tid raska ekonomiska och kulturella landvinningar. Textilmanufakturer och handelsfirmor blomstrade, lantbruket gjordes mer rationellt och boendet blev bekvämare. På religionens område utmanades det ortodoxa prästerskapets kontroll över menigheten av pietism och herrnhutism. Och landet blev en av de första nationerna som prövade parlamentarismens idéer. Till tidevarvets bestående landvinningar hör 1734 års lag, som ersatte de medeltida lands- och stadslagarna. Ett annat viktigt framsteg var 1766 års tryckfrihetsförordning. Offentliga handlingar kunde tryckas obehindrat och ordet blev »i princip« fritt.

Allt detta och mycket mer behandlas av några av våra främsta historiker i det fjärde bandet av Signums oerhört välskrivna och vackra kulturhistoria. Tillsammans med nästa volym om den gustavianska perioden, Gustavianska tiden ger Frihetstiden en mångfasetterad bild av 1700-talet. Här behandlas såväl tidens musik och teater som Ostindiska kompaniets bildande, samtidigt som tidens många centralgestalter träder fram.

Några av artikelförfattarna som medverkar i bandet är Carin Bergström, Ingmar Brohed, Carl-Johan Gadd, Elisabet Hammar, Lars Magnusson, Kristina Söderpalm och Ingvar Svanberg.