Fröknarnas tid

Två borgarhem från historicismens tidevarv ...

Burgna borgarhem berättar. Utgångspunkten för denna läsvärda kulturhistoriska studie är två intakta hem från 1890-talet.

269:-
  • Författare: Sophia Rasmussen
  • Artikelnummer: 10185
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 236 sidor, Santérus Förlag

Två välbeställda borgarhem berättar

Arkitektur och inredning säger något om både stil, identitet och konsumtion.

Fröknarnas tid är en riktigt läsvärd kulturhistorisk studie, där vi får stiga in i två intakta men väsensskilda hem från 1890-talet: Klunkehjemmet i Köpenhamn och Aschanska gården i Eksjö. Här formade familjerna Christiansen och Aschan sina bostäder i en tid då varje rum gärna skulle ha sin egen stilhistoriska prägel – gotik i farstun, renässans i matsalen och rokoko i salongen hörde inte till ovanligheterna.

Att dessa två borgerliga miljöer ännu kan beskådas är tack vare de båda familjernas hemmadöttrar, som kärleksfullt bevarade föräldrahemmen till fromma för oss i dag. Sophia Rasmussen går husesyn i tiorummaren i den danska huvudstaden och den kringbyggda gården i den svenska landsortsstaden. Parallellt som hon redogör för möblering och dekorationer rum för rum, skildrar hon familjemedlemmarnas olika roller vid sekelskiftet 1900 och de stora samhällsomvälvningar som gjorde det frestande att drömma sig bort till andra glansperioder.

 

 Matsalen var det borgerliga hemmets främsta representationsrum.
Klunkehjemmets »spisestue« motsvarar historicismens ideal.

 

Matsalen i Aschanska gården andas både 1700-tal och jugend.