Fursten

Furstens status som klassiker är grundmurat. Denna prisade nyöversättning bjuder även på en förträfflig introduktion.

195:-
  • Författare: Niccolò Machiavelli
  • Artikelnummer: 6007
  • Inbunden, 195 sidor, Natur & Kultur

»Med en förträfflig introduktion där han [Morner] diskuterar översättningsproblemen och tidigare tolkningar mot bakgrund av den politiska historien sedan renässansen«
Lars Lönnroth

År 1513 skrev Niccolò Machiavelli (1469–1527) sin mest berömda bok, Fursten. Under sina år som sekreterare i Florens utrikesstyrelse hade han haft tillfälle att på nära håll studera flera av ledarna inom europeisk politik, bland annat Cesare Borgia, påven Julius II och kejsar Maximilian I. Sedan Machiavelli fråntagits sin befattning skrev han ner sina idéer om hur en stat bör styras.
Med realistisk kyla analyserar han hur en furste ska agera för att hävda sin egen och statens makt. Hur undviker man att som härskare bli föraktad och hatad? Kan en furste bryta ett löfte och vilka rådgivare bör han omge sig med? Kontentan enligt Machiavelli är att moralen måste offras för statsnyttan.

Fursten kom att få stort inflytande över politiskt tänkande och statskonst och upphör aldrig att fascinera. I denna nya kritikerrosade översättning har Marco Morner tagit fasta på den omfattande textkritik som vuxit fram under det halvsekel som gått sedan den senaste tolkningen till svenska.