Georgica

Nu har vår tids främsta uttolkare av antik poesi översatt Vergilius mäktiga lärodikt – en lovsång till livet på landet.

239:-
  • Författare: Vergilius
  • Översättare: Ingvar Björkeson
  • Artikelnummer: 10189
  • Inbunden, 130 sidor, Natur & Kultur

Poetisk lovsång till livet på landet

Nu har vår tids främsta uttolkare av antik poesi översatt Vergilius mäktiga lärodikt.

Den romerske poeten Vergilius förknippas främst med det klassiska eposet Aeneiden, men även Georgica (tillkommit 38–31 f.Kr.) räknas till ett av västerlandets främsta diktverk. På ytan är det en stillsam lärodikt i fyra delar om hur man bedriver jordbruk. Som här:

Bäst blir en girig lantmans önskan uppfylld om åkern
två gånger utsätts för frost, och två för den brännande solen;
bågnande sprängs hans lador då av väldiga skördar.
Likväl, innan vi klyver med järn ett fält som är okänt
är det av vikt att först studera himmelens skiften,
vindarna, markens egenart, dess nedärvda odling,
vad varje trakt är benägen att ge och vad den förvägrar.

Men texten är full av metaforer och alluderingar, och bland annat låter diktaren det ordnade bisamhället få spegla Rom under den sittande kejsare Augustus regentskap. Här finner vi också den första antika skildringen av myten om Orfeus och Eurydike.

Romartiden kommer oss nära i Ingvar Björkesons underbara tolkning och vän av poesi får sitt lystmäte.