Goternas och svearnas historia

  • Författare: Johannes Magnus
  • Översättare: Kurt Johannesson
  • Artikelnummer: 8316
  • Rikt ill. i sv/v
  • Inbunden, 1120 sidor, Kungl. vitterhetsakad.

Goternas och svearnas historia (egentligen Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus, »Historia om goternas och svearnas alla kungar«) är ett av de mest inflytelserika verk som utgivits i Sverige. Ända in på 1700-talet satte Johannes Magnus vision av det svenska folkets ursprung djupa avtryck i den politiska och nationella tankevärlden.

Verket som trycktes 1554 skrevs på latin av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. »Goticismen« blev påbjuden svensk statsideologi. Johannes Magnus menade att hans historieverk skulle läsas också som en furstespegel och inte minst som ett passionerat försvar för den katolska kyrkans absoluta maktanspråk.

Översättningen av Kurt Johannesson, professor emeritus i retorik, är den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska och ges här ut med originaltryckets illustrationer. Det andra bandet innehåller inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander, professor emeritus i latin.

De två banden ligger i en klädd kassett. Mått: 295 x 222 x 100 mm. Vikt: 4,5 kg

OBS! Längre leveranstid. Beställ i god tid före jul!