Gotlands picture stones

Bearers of an Enigmatic Legacy
329:-
  • Författare: Maria Herlin Karnell (red.)
  • Artikelnummer: 6948
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 215 sidor, Gotlands Museum

Bildstenar är speciellt vanliga på Gotland och de härstammar i regel från yngre järnåldern. De utgör en viktig informationskälla till bland annat nordiska myter och förkristen religion. Stenarna har en grunt huggen dekor som man tror från början varit bemålad med kraftfulla färger. På de stenar som stått kvar utomhus har dock ofta dekoren eroderats bort vilket försvårar tolkningen av budskapen. Däremot på stenar som flyttats för att till exempel återbrukas i senare tiders gravar eller är inmurade i kyrkor finns det större möjlighet att se de ursprungliga bilderna. Dessa gotländska bildstenar ger oss inblick i en gåtfull och bildrik värld och de väcker mängder av intressanta frågor.

I den akademiskt hållna boken Gotlands Picture Stones presenterar sjutton forskare stenarna och deras bildvärld och bjuder på många intressanta infallsvinklar och tolkningar.

I ett kapitel om arkeologiska utgrävningar vid stenarnas ursprungsplatser ges spännande information om varför bildstenarna en gång restes just där. Här berättas även om hur ny teknik gett helt nya möjligheter att få syn på bilder på illa medfarna stenar. I boken diskuteras också de olika motivens betydelse.

Till den svenska versionen av boken.