Granskogsfolk

Hur naturen blev svenskarnas religion

Här tecknas den svenska naturkärlekens religionshistoria, från fornnordiska föreställningar, till den moderna tidens naturromantik.

249:-
  • Författare: David Thurfjell
  • Artikelnummer: 10563
  • Inbunden, 336 sidor, Norstedts

Vårt skogstillvända arv

Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det?

Hör du också till dem som tycker om att ta skogspromenader och som fylls av andäktig­het när du vistas i naturen? Vi är långt ifrån unika; de här känslorna delas av många svenskar, läser Clio i Granskogsfolk (nominerad till Stora Fackbokspriset 2020) där ­reli­gionshistorikern David Thurfjell med esprit och inspirerad penna reder ut varifrån ­svenskarnas vurm för naturen kommer. Det visar sig vara en komplex historia, med av­lagringar i gamla tider som gör sig påminda när vi är ute i skog och mark.

Thurfjell, som den goda pedagog han är, tar allt från början. Hur betraktades naturen under förkristen och tidigmodern tid, i stad och land, av elit och folk? Vilka spår står att finna i äldre tiders texter? Vad sa folktron ännu på 1800-talet? Även om vår relation till naturen bär spår från allt detta, visar Granskogsfolk att de främsta historiska förklaringarna ändå är något yngre och står att finna i en intrikat mix av bland annat ­industrialism, urbanisering och – ­individualism.