Gravstenar berättar

Judiskt liv i Stockholm 1775-1875

Två begravningsplatser anlades i Stockholm av den första grupp judar som tilläts bosätta sig i Sverige. Här berättas deras historia.

  • Författare: Yvonne Jacobsson m.fl. (red.)
  • Artikelnummer: 10127
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Danskt band, 151 sidor, Stockholmia förlag

Stenarna speglar en svunnen tid

Många av de judiska släkter som invandrade till Sverige utmärkte sig inom handel, industri och konst.

På Kungsholmen i Stockholm finns två små judiska begravningsplatser som anlades i slutet av 1700-talet av den första grupp med judar som under Gustav III:s regeringstid tilläts bosätta sig i Sverige. Gravstenarna på Aronsberg och Kronoberg skvallrar om livet för dessa nya svenskar under 1800-talet, då judarnas rättigheter kom att utökas, trots ständiga protester från stadens borgerskap som klagade på att »städers borgare skulle helt utblottas«.

Det är på denna plats och i denna tid författarna tar avstamp i den rikt bildsatta antologin Gravstenar berättar, vilken handlar om såväl judiska begravningsseder, som samhällsutveckling och judiskt liv i Stockholm för två sekel sedan. När Gustav III öppnade för judisk invandring var det som ett led i en väl uttänkt strategi: Sverige behövde få tillgång till en viss typ av yrkesmän samt utländska handelskontakter, något man antog gruppen kunde tillhandahålla.

 

 Boken lyfter fram flera judiska levnadsöden, däribland Recha Abrahams.
Hon kom till Sverige som nygift och ligger begravd på Aronsberg.