Gravurnor

Klassisk text från 1600-talet där Browne utifrån ett gravfynd funderar över tidernas begravningsseder och mänsklighetens skröplighet.

229:-
  • Författare: Thomas Browne
  • Översättare: Arne Mellberg
  • Artikelnummer: 10415
  • Inbunden, 120 sidor, Atlantis

Med läkarens öga för detaljer

Ett av de mest hyllade exemplen på engelsk 1600-talsprosa, nu på svenska.

»På ett gärde i Old Walshingham grävde man, för några månader sedan, fram mellan fyrtio och femtio urnor. De hade legat i torr sandig jord, mindre än en meter djup, inte långt från varandra. Alla var inte precis likadana, men för de flesta gällde att de innehöll två pund benrester …« Citatet är hämtat från den engelske författaren och läkaren Thomas Brownes essä Gravurnor, som utkom första gången i England 1658. Browne var övertygad om att fyndet härrörde från romersk tid (i själva verket var det saxiskt), och hans text, en sammanställning av samtidens och gångna tiders vetande om olika kulturers begravningstraditioner, utvecklar sig till en stilla meditation över tidens gång och alltings förgänglighet.

Brownes stora föregångare var Montaigne. Själv har han inspirerat författare som W.G. Sebald, Louis Borges och Virginia Woolf, varav den senare skriver: »Browne har jämnat vägen för alla författare av psykologiska romaner, självbiografier, självbekännelser, för alla som på något vis sysslar med att utforska vårt märkliga inre liv.«