Gudar och hjältar i nordisk

Här berättas de gamla sagorna om vikingarnas gudar och hjältar. »Också vi vuxna fascineras av gudarnas besvärliga livsöden.« Bibliotekstjänst.

195:-
  • Författare: Brian Branston, Giovanni Caselli
  • Översättare: Bo G.A. Ericsson
  • Artikelnummer: 7542
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 168 sidor, Ordalaget

»En mycket bra bok […] Också vi vuxna fascineras av gudarnas besvärliga livsöden.« Bibliotekstjänst.
 

Det var a och o för de gamla isländska skalderna att känna till allt om gudar och hjältar i den nordiska mytologin eftersom det isländska skaldespråket förutsatte god kännedom om dessa. Ymers blod användes exempelvis som metafor för hav (gudarna hade skapat det av jätten Ymers blod), medan Odens tjuv-gods alluderade på det magiska mjöd som asen stulit från jättarna och gett till skalderna för inspiration. Av den anledningen författade Snorre Sturlason i sin lärobok i skaldekonst, Snorres Edda, en introduktion där olika mytiska gestalter och legender presenterades. För dagens läsare är Snorre verk från omkring 1230 svårgenomträngligt. Det råder dock Brian Branston bot på i denna ungdomsklassiker från 1970-talet, där just denna del av Snorres Edda återberättas, kryddad med uppgifter från andra källor och spekulationer om myternas ursprungliga betydelser.

 

Illustration till berättelsen om när Fenrisulven fjättrades.