Gustaf Mannerheim

Aristokrat i vadmal

Ett både empatiskt och kritiskt Mannerheimporträtt ges i denna levnadsteckning av en riktig specialist i ämnet.

249:-
  • Författare: Henrik Meinander
  • Artikelnummer: 7955
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 318 sidor, Lind & Co

Segrar och svidande förluster

Ett både empatiskt och kritiskt Mannerheimporträtt med starka konturer och färgprakt.

Nominerad till Stora Fackbokspriset!

Mannerheim är utan tvekan en av Finlands mest uppburna personer, och flera biografier över honom har utgivits under åren; så sent som förra året utkom Dag Sebastian Ahlanders Gustaf Mannerheim. Men det kan vara stor idé att även läsa Henrik Meinanders nyutkomna levnadsteckning över den finske marskalken. Meinander, till vardags professor i historia vid Helsingfors universitet, har i snart tre decennier forskat, skrivit och föreläst om Mannerheim, och i sin bok beaktar han ny forskning på området och tar fasta på de mångskiftande geopolitiska, kulturella och sociala sammanhang som omgav och påverkade Mannerheim livet igenom.

Det är en stilistiskt säker berättelse som strömmat ur Meinanders penna. Även om det kronologiska upplägget känns igen är detta ingen förutsägbar text, eftersom författaren hela tiden ser till att rekapitulera världshistoriska skeenden, dra paralleller till framtiden och infoga passande och tänkvärda citat, vilket ger bredd och djup till historien om Mannerheims liv.