Havets väldiga ryggar

Metaforer spelar en betydande roll i grekisk litteratur. »Ett viktigt bidrag till antikforskningen«, AXESS.

259:-
  • Författare: Johan Tralau
  • Artikelnummer: 10254
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 207 sidor, ellerströms

Störande metaforer som förändrar allt

»Ett viktigt bidrag till antikforskningen /…/ Den grekiska litteraturens bilder har något angeläget att säga oss om den antika tankevärlden.« AXESS

Metaforer hjälper oss att förstå världen: de är språkliga bilder som visar att något liknar något annat. De skänker dock inte bara poetisk skönhet, utan forskning visar att metaforer i stor utsträckning ligger till grund för vårt tänkande.

Om just metaforer och hur de används i grekisk dramatik och epik vet Johan Tralau att berätta. Han är professor i statsvetenskap och hans skrifter om den grekiska antiken har prisats. Titeln Havets väldiga ryggar är en av de metaforer som Homeros använder i Iliaden och Odysséen om vågor, framför allt i passager där hjältarna längtar hem. Tralau lusläser inte bara Homeros utan även Aischylos och Euripides och visar att det finns en helt annan sorts metafor som skiljer sig från den gängse, med delar som inte alls passar ihop med varandra. Nyfiket och med djup förtrogen med den antika världen knyter han upp textavsnittet som visar sig berätta en hel del om livet förr – om vardagsmoral, fest och vad som händer när gemensamma seder inte binder oss samman.