Häxprocesserna

Övergripande om häxprocesserna i Europa och Sverige.

  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10629
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

Häxbålen flammade över hela Europa

I Häxmodern kunde vi nyligen läsa om hur »det stora oväsendet« nådde Stockholm 1676 och kvinnor anklagades för Blåkullafärder och samröre med djävulen. Dick Harrison tar ett bredare grepp om denna onda tid i Häxprocesserna, där förhållandena i både Sverige och övriga Europa skildras. Vissa länder kom relativt lindrigt undan, medan andra drabbades av regelrätt hysteri. Värst var det i Tyskland, där antalet processer och dödsdomar var som störst. Tron på häxor var dock inget nytt, trollkunniga kvinnor förekom sedan länge i europeisk folktro och kunde anlitas vid sjukdom och allehanda problem utan att myndigheterna lade sig i. Så varför bröt förföljelserna ut? Och vad fick dem att sprida sig som en farsot över kontinenten?