Hedvig elisabeth charlotte

Hertiginna vid det gustavianska hovet

Hedvig Elisabeth Charlotte (1759–1818), gift med hertig Carl och berömd för sin dagbok, har ofta beskrivits som ett tidsvittne. Och visst kommer vi hertiginnan och den högsta kretsen nära, då hon i sin hemliga journal porträtterar det gustavianska hovet. My Hellsing skriver medryckande och visar genom sin forskning – där hon använt sig av ett mycket omfattande material – att Gustaf III:s svägerska i hög utsträckning också var en politisk aktör. Hon utnyttjade sin ställning för att hjälpa fram sina vänner till uppdrag och ämbeten – och hon kände till planerna att mörda kungen 1792! Boken nominerades till Stora Fackbokspriset 2015.

269:-
  • Författare: My Hellsing
  • Artikelnummer: 9295
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 320 sidor, Atlantis

Nominerad till Stora Fackbokspriset 2015!

My Hellsing låter oss följa en tid, ett hov och ett politiskt skeende genom en kvinnas penna. I Hellsings bok Hedvig Elisabeth Charlotte. Hertiginna vid det gustavianska hovet står hertiginnan av Södermanland, gift med Gustaf III:s yngre bror Carl, i fokus. Genom henne får läsaren ta del av såväl avgörande händelser i Sverige i det sena 1700-talet, som mer vardagliga interiörer från det gustavianska hovet. Till skillnad från många före henne har My Hellsing inte nöjt sig med att använda de så kallade journaler hertiginnan förde – och som finns utgivna – utan hon har gått igenom stora mängder annat material vilket ger en djupare bild av den roll hertiginnan och andra kvinnor spelade vid hovet.

Det finns flera likheter mellan Katarina Stenbock och hertiginnan Charlotte: de var båda i tonåren då de gifte sig, bägges äktenskap ingicks av konvenans och ingen av dem fick barn som överlevde barndomen. Det senare innebar att de enligt tidens sätt att se det misslyckades med en av sina främsta uppgifter. I Katarinas fall fick det konsekvenser för hennes personliga del i den meningen att hon saknade barn som stöd i alla familjekonflikter, men för Vasadynastins överlevnad var det underordnat eftersom det fanns gott om söner. I Charlottes och hennes man Carls fall kom det att visa sig ha större effekt eftersom det innebar att den regerande kungliga ätten Holstein-Gottorp i Sverige dog ut på manssidan. En skillnad mellan de två drottningarna är att medan Katarina blev änka tvingades Charlotte leva i ett olyckligt äktenskap med en notoriskt otrogen man. Det sistnämnda gjorde henne mest ont på grund av att han i hennes ögon hade den dåliga smaken att välja »fåniga och dumma« skådespelerskor som älskarinnor. Hon hade lättare att tåla de adliga kvinnor han hade förhållanden, och barn, med.

Det är ett rikt material My Hellsing haft att arbeta med och genom det kommer hon åt många vardagliga detaljer som ger närhet till historien. Ett plus är också att hon låter hertiginnans blick för det ibland komiska i hovtillvaron komma fram. I likhet med Katarina Stenbock drogs Charlotte in i familjerivalitet: mellan hennes man Carl och hans syskon rådde stundtals fiendskap och i bakgrunden syns den maktintresserade svärmodern Lovisa Ulrika. Mitt i detta satt Charlotte och skrev ned sina intryck: inte som en passiv dockprinsessa utan en i hög grad intresserad aktör i ett politiskt drama som slutar med att Gustaf III mördas.

Svante Norrhem
docent i historia

Hertig Carls sanktuarium för frimurarritualer på Kungliga slottet.

Gustaf Adolf Reuterholm, god vän till hertig Carl. Hedvig Elisabeth Charlotte försåg honom med hemliga rapporter i hopp om att han skulle leda hertigen rätt.

Utländska diplomater i sin loge på Operan, tecknade av Sergel.