Helt vanliga män

Reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen

Nyutgåva av Brownings klassiker från 1992, med den banbrytande huvudpoängen: att Förintelsens illdåd utfördes av “helt vanliga män”.

  • Författare: Christopher R. Browning
  • Översättare: Inger Johansson
  • Artikelnummer: 10128
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 346 sidor, Norstedts

Massmördandet blev en daglig rutin

»Av alla böcker som skrivits om det andra världskriget […] utgör Helt vanliga män en av kanske tjugo böcker som är helt oundgängliga, unika och absolut nödvändiga för att försöka begripa det som inte går att begripa.« Elisabeth Åsbrink, DN

När den amerikanske historikern Christopher R. Brownings Ordinary men kom ut 1992 (till svenska 1998) blev dess huvudpoäng, att Förintelsens illdåd till stor del utfördes av »helt vanliga män«, strax ett vedertaget begrepp inom forskningen. Så banbrytande var hans undersökning av Reservbataljon 101, en av de många enheter som sändes till Polen från 1942 för att delta i den »slutliga lösningen«. Bataljonen tillhörde varken SS eller Gestapo utan sorterade under ordningspolisen, och männen var långt ifrån några fanatiska ideologer utan vanliga arbetare och hantverkare, som varit för gamla för fronttjänst. De visste vad uppgiften bestod i – att ta livet av försvarslösa civila – men valde att delta, trots att de inte riskerade några repressalier.

Helt vanliga män är både berättande och full av analys. Browning följer förloppet kronologiskt (även ordningspolisens historia och organisation redogörs för), men värjer sig inte för blodiga detaljer när han beskriver Förintelsens monstruösa illdåd, utfört av mördare med helt vanliga drag.