Hemma hos Tolstoj

Nordiska möten i liv och dikt

Utifrån vittnesmål av besökande nordbo ges fascinerande inblickar i den store ryske författarens sista trettio år i livet.

  • Författare: Ben Hellman
  • Artikelnummer: 8106
  • Ill. i sv/v
  • Danskt band, 559 sidor, Appell Förlag

Rysslands »andre tsar«

Författaren hade hela mänsklighetens räddning på sin agenda, visar den oavbrutet intressanta Hemma hos Tolstoj.

Från mitten av 1880-talet och fram till sin död var Leo Tolstoj en verklig celebritet. Han var inte bara mannen bakom flera stora romaner utan även känd för sitt intresse för tros- och samhällsfrågor, och en strid ström av besökare sökte dagligen upp honom för råd och vägledning. Trots att han inte uppskattade visiter tog gästfriheten överhanden, och samovaren stod alltid framme, redo att leverera hett te.

Några av dem som fick inmundiga den heta drycken träffar vi i Hemma hos Tolstoj, där Ben Hellman ger fascinerande inblickar i den store ryske författarens sista trettio år i livet, utifrån vittnesmål av besökande nordbor. Vardagslivet var stundtals dramatiskt, och hustrun Sofja Andrejevna fruktade att makens växande radikalism skulle hota deras framtid. Men boken bjuder också på överraskningar. Vem hade trott att hela familjen ute på den ryska landsbygden talade utmärkt engelska?

Genom att även ge prov på den rika korrespondens som Tolstoj förde med personer från Norden och syna hans intresse för skandinavisk litteratur, växer en rik bild fram av Tolstojs plats i den samtida tankevärlden.

»Ben Hellmans Hemma hos Tolstoj är rik på detaljer, välskriven och mäktig i sitt slag.« Hufvudstadsbladet