Hets!

En bok om skolan

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har skrivit »årets viktigaste debattbok« (DN), där han kritiserar dagens skolpolitik.

199:-
  • Författare: Sven-Eric Liedman
  • Artikelnummer: 6548
  • Inbunden, 231 sidor, Albert Bonniers Förlag

»Årets viktigaste debattbok« Dagens Nyheter

»Stilisten Liedman är en lycka att läsa« Sydsvenskan

Sven-Eric Liedman är känd för sina idéhistoriska böcker, däribland I skuggan av framtiden (1997) för vilken han förärades Augustpriset. När han nu fattar pennan är det av ren och skär ilska, för Liedman är – som många andra – upprörd över dagens skola. Hans kritik riktar sig mot det nyttotänkande som genomsyrar skolpolitiken och som verkar gå ut på att få fram individer som, lite hårddraget, kan stärka svensk konkurrenskraft. Vad blev det av kunskapens glädje?

Liedman börjar med en kort historisk översikt, varefter han raskt tar ett kliv tillbaka till nutiden och granskar något han kallar »pseudokvantiteter« – låtsasvärden som gör snabba jämförelser möjliga. Därefter skärskådar han begreppet nyckelkompetenser (färdigheter som är önskvärda hos medborgarna, enligt EU), den nu dominerande skolideologin, liksom motsvarande utveckling inom universitet och högskolor. »Det nya universitetets svagaste länk« – humaniora – hinner Liedman också med att fundera över, innan han avslutar med att visa på hur skolan borde kunna se ut: En plats där individen genom lustfyllt lärande kan utvecklas till en bildad och lycklig människa.