Himmelsskivan från Nebra

Nyckeln till en svunnen kultur i Europas hjärta

Den arkeologiska upptäckt som vitaliserat forskningen om bronsåldern i Centraleuropa och den så kallade Úneticekulturen.

  • Författare: Harald Meller, Kai Michel
  • Översättare: Joachim Retzlaff
  • Artikelnummer: 10277
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 399 sidor, Daidalos

Nordeuropas förhistoria i nytt ljus

Ett av de intressantaste arkeologiska fynden från senare år väcker liv i en hittills okänd bronsålderskultur.

År 1999 gjorde några gravplundrare en sensationell upptäckt då de skannade av ett område utanför Halle, Tyskland, med metalldetektorer: en bronsskiva med gulddetaljer. Lyckligtvis kom tyska myndigheter fyndet på spåren då upptäckarna försökte avyttra föremålet, och i den rättegång som följde (vilken inbegrep diverse provtagningar för ålders- och äkthetsbestämning) stod det klart att det handlade om en
4 000 år gammal kalender, och att en kultur mäktig att producera ett sådant föremål funnits i Centraleuropa vid denna tid. 2 000 år senare ansåg romarna regionen vara barbarisk …

Om upptäckten, tolkningen av skivan och om Úneticekulturen, som fram tills upptäckten bara var känd av ett fåtal forskare, handlar Himmelsskivan från Nebra. Författare är Harald Meller, chef för landsmuseet för förhistoria i Halle och den som lett det vetenskapliga arbetet kring skivan, och vetenskapsjournalisten Kai Michel.

 

Himmelsögat i mitten visar var fyndet gjordes. Siktlinjerna i marken användes för att förutsäga himlafenomen.