Historien om människan

Nya tankar om mänsklighetens tillblivelse

»En fantastiskt lättillgänglig redogörelse för människans utveckling, med de senaste forskningsrönen«,
The Guardian.

  • Författare: Robin Dunbar
  • Artikelnummer: 5346
  • Inbunden, 264 sidor, Dualis

»En fantastiskt lättillgänglig redogörelse för människans utveckling, med de senaste forskningsrönen«
The Guardian

Vilka är vi? Vad skiljer människan från aporna? Vad är den evolutionära bakgrunden till vår upprätta gång, stora hjärna, tal- och trosförmåga, och när utvecklade vi dem? Dessa är några av de oerhört spännande frågor som professor Robin Dunbar, en av evolutionsforskningens mest respekterade företrädare, utvecklar i sin populärvetenskapligt hållna bok Historien om människan.

Dunbar börjar sin framställning i ett fjärran förflutet, befolkat av våra föregångare »sydaporna«, australopithecinerna, innan han övergår till Homo-artens märkliga utveckling. Han rör sig över så olika fält som paleontologi, arkeologi, socialantropologi och primatforskning samtidigt som han belyser olika teorier och nya rön.

Vad språkets uppkomst anbelangar tror Dunbar själv att sången förekom talet. Båda förmågorna tros ha utvecklats när flocken av individer blev så stor att de inte längre hade tid att både samla föda och sysselsätta sig med den ur social synvinkel så viktiga sysselsättningen med pälspillning. (Vissa apor ägnar hela 40 % av sin vakna tid åt detta!) Mycket mer intressant forskning redovisas förstås, bl.a. hur det nyfödda barnet påverkat människans behov av att »bilda par«.