Historisk rättvisa

Gottgörelse i en postkolonial tid

Utifrån en mängd intressanta exempel från kolonialismens 450-åriga historia diskuteras vilket ansvar som kan utkrävas i dag.

239:-
  • Författare: Göran Collste
  • Artikelnummer: 10151
  • Danskt band, 232 sidor, Daidalos

»Det förgångna är aldrig dött«

Slaveri, utsugning, global uppvärmning – allt kräver gottgörelse, visar ny bok.

Den europeiska kolonialismen varade i mer än 450 år. Men även om kolonierna i dag har fått sin självständighet lever vi fortfarande med efterverkningarna från den tiden: dagens uppdelning mellan fattiga och rika länder motsvarar i stort sett den mellan forna kolonier och kolonialmakter.

På senare tid har representanter från de gamla kolonierna krävt gottgörelse för tidigare övergrepp och exploatering. Är det rimligt? Ja, menar Göran Collste, professor emeritus i etik, i Historisk rättvisa där han dels beskriver den koloniala historien och dess följder, dels diskuterar vilket ansvar som kan utkrävas. Mängder av intressanta exempel ges, däribland hererofolkets krav på kompensation för folkmord på deras släktingar i tyska Sydvästafrika, och karibiska statschefers begäran om gottgörelse från de stater som deltog i slavhandeln i Västindien – inklusive Sverige.

Att svenska slavhandlare var aktiva även på andra kontinenter blir smärtsamt tydligt i Carl Johan De Geers Släkten och slavarna, en personlig uppgörelse som utmynnat i ett konstprojekt.