Hume

Liv och tänkande

»Harris bok är en gedigen genomgång av Humes filosofiska, essäistiska och historiska författarskap.« SvD.

  • Författare: James A. Harris
  • Översättare: Jim Jakobsson
  • Artikelnummer: 10287
  • Inbunden, 750 sidor, Fri Tanke Förlag

Med upplysningens ideal för ögonen

»Harris bok är en gedigen genomgång av Humes filosofiska, essäistiska och historiska författarskap.« SvD

David Hume (1711–1776) är en av Storbritanniens stora tänkare. Nu har James A. Harris, professor vid institutionen för historisk filosofi vid Saint Andrews-universitetet i Skottland, skrivit det ultimata verket om denne »skeptiker«. Harris utgångspunkt är dock Hume som intellektuell, vilket ger honom möjlighet att sätta in alla hans arbeten – från det filosofiska storverket Treatise (avfattat i 25-årsåldern) och essäer om vardagliga ting, till ett standardverk om Englands historia (författat på ålderns höst) – i sitt biografiska och historiska sammanhang.

För översättningen står Jim Jakobsson som här bekräftar »sin eminenta förmåga som översättare av filosofisk litteratur«, för att citera Arne Melberg i SvD.