Hundra år på Bodarna

Ett officersboställe i krig och fred

Genom att följa de olika gårdsinnehavarnas livsöden blir boken till en rik skildring av Sverige under stormaktstiden.

209:-
  • Författare: Barbro Bursell
  • Artikelnummer: 8096
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 160 sidor, Setterblad förlag

Att se om sitt hus

Hundra års gårdsliv med indelta soldater och deras familjer.

Vad kan ett gammalt militärboställe i Uppland berätta om svensk stormaktstid? En hel del, blir man varse vid läsningen av etnologen och tidigare överintendenten på Livrustkammaren Barbro Bursells Hundra år på Bodarna. Hon har lusläst husesynsprotokoll och kyrkböcker, men även tagit del av ny forskning och väcker liv i den gamla gården och människorna som en gång bodde där.

Bodarnas historia börjar med den skotske krigaren William Grey som fick egendomen i förläning av Gustav II Adolf, men vars släktingar fick se den gå förlorad i samband med reduktionen 1683. I stället blev gården bostad åt kronans officerare, och som sådan kom den att regelbundet byta ägare och synas av kronans män.

Genom att följa de olika gårdsinnehavarnas livsöden blir boken till en rik och annorlunda militärhistorisk skildring, från Karl XI:s framgångsår, till förlusten av stormakten, då Sverige plötsligt fick ett överskott av officerare. Bursell skriver dock inte bara männens historia. I det levande persongalleriet återfinns även kvinnliga storföretagare och officersänkor.

Den geometriska kartan över Bodarna säteri ritades 1683.

Ett husesynsprotokoll för Bodarna. Husesyn hölls med jämna
mellanrum för att kontrollera att kronans boställen sköttes ordentligt.