Huset Habsburg

Dramatik och tragedi i en 600-årig historia

Habsburgarnas historia tecknas utifrån några centrala teman (däribland giftermålspolitiken) och personer i släktens förgångna.

219:-
  • Författare: Jan von Konow
  • Artikelnummer: 7871
  • Ill. i färg o sv/v
  • Kartonnage, 206 sidor, Instant Book

Ett imperiums uppgång och fall

Den enorma anhopningen av länder och folk genererade inte bara rikedomar utan även inre motsättningar.

Bland furstliga dynastier i Europa intar huset Habsburg och dess välde en särställning. Inte nog med att det under hela 645 år, från 1270-talets slut till första världskrigets omtumlande slutskede, hade ett oavbrutet maktinnehav. Till skillnad från andra stormakter uppstod det inte till följd av erövringskrig utan genom att medlemmar av ätten gifte in sig i furstliga dynastier i angränsande stater.

Den i fjol bortgångne Jan von Konow, tidigare statsheraldiker och chef för Riksarkivets heraldiska sektion, har valt det breda krönikestiftet när han tecknar habsburgarnas historia utifrån några centrala teman och personer i släktens förgångna: den intressanta giftermålspolitiken; det spanska arvet och den starka katolska tron; Maria Theresias långa regentskap; 1800-talet då väldet hade blivit svårmanövrerat heterogent och det slutliga ridåfallet. Den i fjol bortgångne Jan von Konow, tidigare statsheraldiker och chef för Riksarkivets heraldiska sektion, har valt det breda krönikestiftet när han tecknar habsburgarnas historia utifrån några centrala teman och personer i släktens förgångna: den intressanta giftermålspolitiken; det spanska arvet och den starka katolska tron; Maria Theresias långa regentskap; 1800-talet då väldet hade blivit svårmanövrerat heterogent och det slutliga ridåfallet.

Från kröningsceremonin 1916. Kejsar Karl, kejsarinnan
Zita av huset Bourbon-Parma och kronsprins Otto.