Hushållsbok för Stensböle gård

Recept, råd och huskurer från 1700-talet

Med 250 tidstypiska recept, från godsaker till färgbad.

  • Författare: Märtha Norrback (utgivare)
  • Artikelnummer: 10610
  • Rikt ill. i färg
  • Inbunden, 287 sidor, Appell Förlag/SLS

Konsten att sköta ett herrgårdshushåll

»Med den inblick man får i särskilt de ekonomiska, sociala och kulturhistoriska förhållandena … är detta en given bok för historieintresserade.« BTJ.

Koka gädda så att den smakar som hummer. Färga lärft svart. Gör en dekokt som stoppar blodflödet. Barbro Hästeskos handskrivna hushållsbok från omkring 1720 vittnar om de mångskiftande sysslor som en pliktmedveten herrgårdsfru hade att bemästra, från mat­rätter till vardags och fest, till garnfärgning och huskurer för folk och fä. Boken rymmer hela 250 tidstypiska recept som speglar årstidernas gång på hennes mer eller mindre självförsörjande gård samt seklets stora intresse för läckerheter och hälsosam kost. Därtill anvisningar på tillredning av färgbad och medikamenter.

Barbro Hästeskos Stensböle gård ligger i Borgåtrakten i södra Finland, och livsföringen där påminde om livet på motsvarande gårdar runt om i det svenska riket. En bra introducerande text, många stämningsfulla färgfotografier och en vacker formgivning gör Hushållsbok för Stensböle gård till en helgjuten läsupplevelse.