I skuggan av Rom

Romersk kulturpåverkan i Norden

Här får vi stifta bekantskap med hur den romerska kulturen från ett mycket tidigt datum kom i kontakt med den nordiska, och hur ett både materiellt och kulturellt utbyte snabbt utvecklades dem emellan. Många har hört talas om hur germanhövdingen Arminius vid skogen Teutoburger Wald år 9 e. Kr. besegrade de romerska härarna, men Anderssons bok visar hur detta inte ledde till något slags germansk separatism utan snarare till intensifierade – om än mer fredliga – kontakter.

  • Författare: Kent Andersson
  • Artikelnummer: 9277
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 238 sidor, Atlantis

I Kent Anderssons bok I skuggan av Rom. Romersk kulturpåverkan i Norden får vi stifta bekantskap med hur den romerska kulturen från ett mycket tidigt datum kom i kontakt med den nordiska, och hur ett både materiellt och kulturellt utbyte snabbt utvecklades dem emellan. I motsats till alla myter om »det germanska« som något isolerat från den värld som dominerades av Rom, kan vi här läsa om hur tidigt handels- och byteskontakter förekom mellan den romerska världen och den nordgermanska. Många har hört talas om hur germanhövdingen Arminius vid skogen Teutoburger Wald år 9 e. Kr. besegrade de romerska härarna, men Anderssons bok visar hur detta inte ledde till något slags germansk separatism utan snarare till intensifierade – om än mer fredliga – kontakter.

På detta sätt bidrar Anderssons fascinerande bok till att visa hur äldre tiders människor var del i större sammanhang, hur de delade både andlig och materiell kultur med varandra. Det är ofta lätt att i ens egen tankevärld skära bort olika delar av tillvaron: olika folk, språk, religiösa grupper och liknande, och att därigenom för sig själv konstruera bilder av grupper som mer separerade från varandra än vad de kanske en gång var – germaner mot romare, vi mot dem. Här hjälper både Jansons och Anderssons böcker till att visa en mångfasetterad och sammansatt verklighet mellan bilder av forntida fenomen och människor som kanske kan framstå som helt åtskilda från varandra. Båda böckerna skildrar viktiga delar av Europas tidiga historia, hur folk- och språkgrupper interagerade med varandra, men också hur mycket som kan missförstås. Om både Europas språkliga och materiella arvegods kan vi lära oss i dessa böcker – och i längden om hela världens.

Utdrag ur Ola Wikanders presentation av I skuggan av Rom i nr. 7/12.

»Ett tips till alla med intresse för historia … läs denna bok!« Eva-Carin Gerö, Respons