Ilska, desperation och lömska försåt

Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige

Kvinnor har utövat mer våld än vad man tidigare trott.

249:-
  • Författare: Roddy Nilsson & Marie Eriksson
  • Artikelnummer: 10606
  • Inbunden, 261 sidor, Nordic Academic Press

Arsenik, kvävning och skållhett kaffe

»Ett välbehövligt komplement till gängse ­historieskrivning«, BTJ.

Inom historieforskningen har kvinnors våld inte fått någon större uppmärksamhet. Av tradition har det täcka könet betraktats som offer för mäns brutalitet och därmed reducerats till passiva objekt. Men faktum är att kvinnors våldsutövande varit mer vanligt än vad som antagits. I Ilska, desperation och lömska försåt möter vi såväl giftmörderskor som torg­gummor och husmödrar som dömts för misshandel och övervåld. Vad drev kvinnorna att begå brotten? Vilka riktade sig våldet mot? Hur såg straffpåföljden ut?

I sin akademiskt hållna studie tar historikerna Roddy Nilsson och Marie Eriksson oss med till 1800-talet då samhället var statt i förändring. I de växande, trånga städerna var möjligheterna till avskildhet små, och skvallret omfattande. Så utlöstes också många av vålds­dåden som kvinnor begick av konflikter i hem eller grannskap. Det vanligaste registrerade grova brottet var dock barnamord begångna av kvinnor. Vad handlade det om och hur agerade statsmakten?