Imagines sanctae birg.1&2 (box

Forskning kring tre illuminerade manuskript av Birgittas Himmelska uppenbarelser i exklusivt bokverk. Begränsad upplaga!

575:-
  • Författare: Hans Aili och Jan Svanberg
  • Artikelnummer: 3853
  • Engelsk text
  • Inbunden, 155 + 171 sidor, Vitterhetsakademien

Det är nog inte att påstå för mycket att hävda att Imagines Sanctae Birgittae är en av förra årets absolut vackraste och mest påkostade böcker. När man öppnar de utsökta blåtonade linnebanden med guldsnitt! möter man i band ett den välkände konsthistorikern Jan Svanbergs och historikern Hans Ailis forskning om tre illuminerade manuskript av Birgittas Himmelska uppenbarelser. Band två innehåller så 106 färgreproduktioner av yppersta klass.

De tre manuskripten i fråga är de enda som överlevt fram till idag. De var bara några i en lång rad som producerades på 1300-talet i ett försök att »marknadsföra« Birgittas kanonisering i Europa. Alfonso av Jean gavs i uppdrag att redigera själva uppenbarelserna medan illumineringen av manuskripten anförtroddes två mästare på kontinenten. De dyrbara böckerna överlämnades inte bara till påvestolen, utan även till Europas kungar, drottningar och ädlingar. Kampanjen utföll väl: 1391 helgonförklarades Birgitta.