Islam i Sverige

De första 1 300 åren

»Här är en bok som kan bli till stor nytta i samhällsdebatten … men också i det dagliga livet«, Jan Hjärpe.

195:-
  • Författare: Simon Sorgenfrei
  • Artikelnummer: 10320
  • Rikt ill. i färg och sv/v
  • Mjukband, 346 sidor, Myndigheten för stöd till trossamfund

Från Röde Orm till Koranen på svenska

»En fyndgruva för religions- och samhällsvetare som söker tips och startmaterial för framtida forskningsuppgifter.« Jan Hjärpe.

Vikingar i Särkland, svenska diplomatiska förbindelser med osmanska riket och Sveriges första imam. Islam i Sverige är en infallsrik och bred översikt över kontakter mellan Sverige och muslimska kulturer under 1 300 år, men även en genomgång av hur islam organiserats och praktiserats i vårt land sedan efterkrigstiden.

I del ett, Förhistoria, ges en historisk genomgång från vikingatid fram till 1800-talet, medan del två sträcker sig fram till vår egen tid och bland annat behandlar etableringen av olika muslimska riksorganisationer i landet. Del tre redogör för strömningarna islamism, salafism och sufism i Sverige, och den avslutande delen för hur religionen praktiseras i dag bland landets muslimer.

Simon Sorgenfrei är religionsvetare vid Södertörns högskola.

Trollhättans moské.