Islams dynamiska mellantid

Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam

Lärd framställning över de tankeriktningar som växte fram efter abbasidernas fall omkring 1258 och fram till modernitetens genombrott.

299:-
  • Författare: Mohammad Fazlhashemi
  • Artikelnummer: 7636
  • Inbunden, 328 sidor, Atlantis

För att verkligen förstå vad som händer i dag i den muslimska världen måste man gå tillbaka till islams mellantid (1200-talet till 1900-talets början), då många av dagens politiska föreställningar grundlades. Tyvärr har perioden hamnat i den så kallade guldålderns (750-talet till 1200-talet) idéskugga och lite har hittills funnits att läsa om denna dynamiska epok.

Det råder dock Mohammad Fazlhashemi, professor i islams teologi och filosofi vid Uppsala universitet, bot på i sin lärda bok, där de nya idéer och tankeriktningar som växte fram efter abbasidernas fall (omkring 1258) presenteras. En nymodighet var utropandet av shiaislam som statsreligion i det safavidiska riket i Persien. En annan var en idéströmning som kombinerade vissa föreställningar från antiken med förislamiska persiska tanketraditioner. Under perioden uppstår även wahhabismen (1700-talet) vars anhängare förklarade shiiter och osmaner som avfällingar, och drygt hundra år senare får islams tänkare nya impulser i kontakt med konstitutionalismen. Snart bildas två läger: för och emot.