Islams historia

Tro och traditioner genom tiderna

Islams hela historia från 600-talet fram till idag. Här ryms såväl idé-, social-, kultur- som politisk historia.

209:-
  • Författare: Christer Hedin
  • Artikelnummer: 6135
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 438 sidor, Dialogos

Något som länge saknats på svenska är en gedigen genomgång av islams och muslimernas historia. På detta råder den i Cliosammanhang så uppskattade religionshistorikern och islamologen Christer Hedin bot. Mellanöstern under antiken var en stor succé och det vore konstigt om inte hans nya bok Islams historia också skulle bli det.

Det går idag knappast att öppna en dagstidning utan att finna hänvisningar till fundamentalistisk islam och olika religionsmotsättningar. Men det finns över en miljard muslimer i världen och därmed torde det vara omöjligt att utnämna någon till en typisk muslim.

Christer Hedin har ambitionen att skriva islams hela historia. Han är genomgående lika mycket inriktad på att skildra läran som det yttre skeendet, här ryms både idé-, social-, kultur- och politisk historia. Mångfald är ett nyckelord, men därmed inte sagt att det skulle saknas en enhet inom islam.

Boken startar som sig bör med kapitlet Profetens tid vilket beskriver det samhälle som Muhammed levde och verkade i, koranens budskap och fromhetens form. Därefter förs skildringen framåt genom historien med nedslag i bland annat kalifernas Bagdad, morernas Spanien och mamlukernas Egypten. Vi konstaterar att grekerna hade ett visst inflytande och vi möter filosofer som Razi, Farabi och Ibn Rushd. Sufismen får sin förklaring, liksom sharia, sunniter och shiiter. När vi når fram till modern tid skildras det osmanska riket och Turkiet, därefter görs nedslag i många andra länder som t. ex. Libanon och Iran. Till sist är vi framme på 2000-talet och islam av idag – och vi har lärt oss ofantligt mycket.