Jacob Berzelius

Klarhet och sanning - människan bakom de vetenskapliga framgångarna

»Brevbiografin« över Berzelius, denne rese inom kemin, är oupphörligt intressant och vittnar om hans stora aptit på livet och vetenskapen.

299:-
  • Författare: Jan Trofast
  • Artikelnummer: 10209
  • Ill. i färg o sv/v
  • Inbunden, 648 sidor, Fri Tanke

Mannen bakom de många upptäckterna

»Brevbiografin« över Berzelius är oupphörligt intressant och vittnar om hans stora aptit på livet och vetenskapen.

Jacob Berzelius (1779–1848) är en rese inom kemin. Han upptäckte fem nya grundämnen, gjorde banbrytande insatser inom biokemin, introducerade ett symbol- och nomenklatursystem, för att bara nämna något. Därtill hade han ett tvärvetenskapligt tänkande och skapade många fruktbara samarbeten, inte bara med andra forskare utan även med politiker och företagare. Genom sitt breda kontaktnät av beslutsfattare kom han att inta en enastående position i samhället, och i samband med Karl xiv Johans kröning 1818 adlades han för sina stora insatser.

Berzelius var även en mycket god skribent, och hans brev och reseskildringar från besök runt om i Europa och Sverige lästes högt av vännerna, som ständigt bad om fler epistlar om tågresor och kurbesök eller möte med berömdheter. I Jacob Berzelius. Klarhet och sanning väver Jan Trofast samman skildringen av den framstående kemistens vetenskapliga gärning och privatliv med exempel från den stora samlingen bevarade brev och reseanteckningar.