Judarnas krig

Ett värdefullt historiskt dokument som behandlar judisk och romersk historia under det första århundradet före och efter Kristus.

299:-
  • Författare: Flavius Josephus
  • Översättare: Ingemar Lagerström
  • Artikelnummer: 8043
  • Inbunden, 524 sidor, Santérus Förlag

Han bevittnade Jerusalems förstörelse

Ett värdefullt historiskt dokument som behandlar judisk och romersk historia under det första århundradet före och efter Kristus.

Förutom Ingvar Björkeson (Fasti) är ännu en hyllad översättare aktuell i höst. Efter mer än hundra år har Ingemar Lagerström iklätt Flavius Josephus Judarnas krig ny språkdräkt. Josephus var en lärd präst av judisk börd, som i trettioårsåldern fick i uppdrag att organisera försvaret av Galiléen inför ett annalkande romerskt krig. Under en belägring hamnade han i fångenskap och hade lyckan att vinna befälhavaren (sedermera kejsaren) Vespasianus öra. Vid Neros död utropade hären i Judéen och Egypten Vespasianus till kejsare, varpå Josephus frisläpptes och erbjöds att följa kejsaren till Egypten, och senare även att bistå romarna under belägringen av Jerusalem 70 e.Kr.

Detta är helt kort Josephus bakgrund. Den flätas in i bokens mer övergripande historiska skildring av en tid som utmärktes av uppror, maktkamper och krig. Josephus ger sig dock även tid till att skildra olika folk, städer och miljöer i denna både grymma och underhållande text.