Judendom

Kunskapsrik överblick av religionshistorikern Christer Hedin, som har flera översiktsverk bakom sig.

  • Författare: Christer Hedin
  • Artikelnummer: 10446
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 372 sidor, Dialogos

Det utvalda folket

Från heliga texter och högtider, till judiska tänkare och staten Israels tillkomst.

 Religionshistorikern Christer Hedin är ett välkänt namn för många. Under årens lopp har Clio presenterat hans gedigna och pedagogiskt upplagda översiktsverk över snart sagt alla de stora världsreligionerna – Kristendom, Islams historia, Österns religioner – men även hans rosade Kristendomens historia i Sverige. Nu har turen kommit till Judendom, en skildring som är tätt sammanknuten med det judiska folkets historia: urhistorien, tillvaron under biblisk tid och livet i diaspora.

Enligt judendomen uppenbarade Gud sitt ord för det judiska folket för att de skulle förvalta ett arv. Därför har studier, samtal och reflektion alltid varit av största vikt inom judisk tro. Men det profetiska uppdraget innebar samtidigt att judarna måste slå vakt om sin existens, och för att stärka gemenskap och identitet skapades en mängd traditioner till vardags och helg. Reglerna kan dock skilja sig mycket åt mellan ortodoxa och liberala judar, och hur olika reformsträvanden och grenar vuxit fram utgör en bärande del av boken.