Källor till invandringens hist

1840-2000

Uppskattad arkivguide (2001) i en starkt reviderad version. I första hand behandlas centrala myndigheters arkiv.

  • Författare: Lars Hallberg
  • Artikelnummer: 8148
  • Ill. i färg
  • Danskt band, 320 sidor, Riksarkivet

Ur arkiven stiger människorna fram

Lagar stiftas, myndigheter verkställer och arkivhandlingar speglar människoöden.

Vi lever i ett multietniskt samhälle: i december 2016 hade 23 % av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. När nu Källor till invandringens historia. 1840–2000 föreligger, är det en starkt reviderad version av den uppskattade arkivguide som utgavs 2001.

Boken, som sannerligen fyller ett stort behov, inleds med en kort översikt över invandringen till Sverige och vi får till exempel veta att mellan 1860–1914 behövdes inga pass. Ett kapitel belyser hur förvärv av svenskt medborgarskap gått till, ett annat hur flyktingar tagits emot. Som ett mer utförligt exempel får Nobelpristagaren Nelly Sachs och hennes väg till Sverige och svenskt medborgarskap tjäna. Vi stöter även på en visumansökan från Hermann Göring, en passansökan från utlandssvensken Greta Garbo och John Lennon som beviljats arbetstillstånd.

Lars Hallberg är förste arkivarie i Riksarkivet och hans guide är mycket grundlig, pedagogisk och intressant. I första hand behandlar han centrala statliga myndigheters arkiv och hans glasklara text kompletteras av ett spännande bildmaterial, vilket påminner oss om att arkiv handlar om människor.

Greta Garbos passansökan.

Nelly Sachs.