Kalmarunionen

En nordisk stormakt föds

Kunnig och uppslagsrik berättelse om en tid då Nordens riken lade inbördes konflikter åt sidan och samlade sig mot sina yttre fiender.

189:-
  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10440
  • Mjukband, 168 sidor, Historiska Media

Makthungriga familjers drömmar

Det är inte svårt att hitta positiva värdeomdömen om Kalmarunionen: Nordens tre riken förenades under en gemensam kungamakt efter år av krig och söndring. Men även fördömanden är många, ja redan under Vasatiden var en negativ inställning till projektet detsamma som att vara patriot. Så vad handlade unionen om? Och vad hade Kalmar med det hela att göra?

Dick Harrison tar oss med till en ­komplex och växlingsrik tid i Kalmar­unionen. 1300-­­talet är århundra­det då digerdöden härjar i landet, då nordiska tron­preten­denter och stor­män kämpar om makten, då anarki stundtals råder, och ­hänsynslösa kapare  skövlar östersjö­kusten. Det system drottning Marga­reta skapade blev en garanti för stabilitet inom området, och Kalmar ett rätt självklart val för ­kröningen av den nye kungen, Erik av ­P­ommern, ­visar ­Harrison.