Karin Månsdotter

Drottningens revansch

Den första moderna levnadsteckningen över Karin Månsdotter och hennes korta tid som drottning, i lycka och glans, sorg och fångenskap.

189:-
  • Författare: David Lindén
  • Artikelnummer: 10237
  • Danskt band, 204 sidor, Bokförlaget Langenskiöld

Flickan av folket i modern tappning

Den första moderna levnadsteckningen över Karin Månsdotter och hennes korta tid som drottning.

När Gustav Vasa dog 1560 lämnande han arvriket i den ogifta sonen Eriks händer. En utländsk prinsessa var vad alla förväntade sig vid hans sida. Men så blev det inte. Fyra år efter Erik XIV kröning, 1561, omnämns Karin Månsdotter (1550–1612) för första gången i hovets annaler, och då som kammarjungfru till hans syster Elisabet, med ansvar för bland annat Erik XIV:s dotter Virginia med frillan Agda Persdotter. Ett år senare föder Karin honom en dotter, och ett år senare gifter de sig i hemlighet …

Materialet om Karin Månsdotter är sparsamt, men genom att blanda gedigna faktaavsnitt om Erik XIV:s liv – barndomen, maktkampen med hertig Johan, den tilltagande förvirringen, Sturemorden, avsättningen, tiden som fånge – med det man faktiskt vet om Karin Månsdotter lyckas historikern David Lindén frammana hennes livsöde, med både lycka och glans, galenskap, mord och fångenskap.

 Den traditionella bilden av Karin Månsdotter är att hon hade
en lugnande inverkan på den hetsige Erik XIV – som på denna
målning från 1864 av Erik Johan Löfgren.