Karl den store

Karl den store förvandlade det frankiska riket till medeltidens största västeuropeiska imperium.

  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10661
  • Mjukband, 168 sidor, Historiska Media

Frankernas konung och kejsare av Rom

Få härskare har betytt lika mycket för Europas politiska och kulturella utveckling.

 År 800 kröntes frankernas kung Karl till ­kejsare av självaste påven. Kröningen gav inte bara den frankiska monarkin legitimitet utan stärkte även påvens ställning. Hotet från Bysans, som båda känt av, dämpades och kejsaren kunde fortsätta sina imperie­strävanden i norr.

Karl den store handlar om kejsaren och fram­växten av det väldiga imperium vilket blev kulmen på århundraden av krig och erövringar. Dick Harrison förflyttar oss till en landsbygdsvärld – de stora städerna från romersk tid hade förfallit – som sakta blir mer urban. Under kejsarens tid vid makten byggdes ett administrativt riksskelett upp utifrån kyrkans organisation: kyrkor, kloster och skolor uppfördes för att göra folk mer ­fromma och bildade. Och även om regenten aldrig lärde sig att läsa blomstrade ­skrivar­stugorna.