Karl marx

En biografi
269:-
  • Författare: Sven-Eric Liedman
  • Artikelnummer: 7562
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 818 sidor, Albert Bonniers Förlag

»… en både spränglärd och pedagogisk biografi […]. Boken har alla förutsättningar att bli ett erkänt verk också inom den internationella Marxlitteraturen.« SvD.

Många trodde nog att Karl Marx (1818–1883) skulle förlora i aktualitet efter Sovjet-unionens fall, men han är mer aktuell än någon-sin i egenskap av kapitalismens främsta kritiker. Det menar idéhistorikern Sven-Eric Liedman i sin mäktiga och kritikerrosade biografi över den tyska tänkaren, och han ser likheter mellan 1840-talets och dagens verklighet, även om vår tid är mer globaliserad och tekniskt avancerad: »Varornas fria flöde är den norm som får andra normer att skrumpna till obetydligheter.«

Karl Marx levnadsbana betraktades av hans omgivning som given: att gå i faderns fotspår och bli advokat. Men den unge Marx svärmeri för den romantiska poesin pekade tidigt på att hans håg låg annorstädes. Liedman väver samman berättelsen om Marx liv med inträngande analyser av dennes verk och teorier, hela tiden med den samhälleliga utvecklingen som fond.