Katedralen som sprängdes

Den ryska kyrkans martyrium 1918-1938

En övergripande skildring av de religiösa förföljelserna i Sovjetunionen, en av det förra århundradets stora tragedier.

249:-
  • Författare: Torsten Kälvemark
  • Artikelnummer: 10195
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 182 sidor, Artos & Norma

De religiösa förföljelserna i Sovjet

En övergripande skildring av en av det förra århundradets stora tragedier.

Titeln Katedralen som sprängdes syftar på raseringen av Kristus Frälsarens katedral i Moskva i december 1931. Förstörelsen kom inte som någon överraskning. Redan på sommaren hade de förgyllda kupolerna och de värdefulla konstskatterna flyttats, och i mer än ett decennium hade sovjetregimen förföljt landets kristna (och andra religiösa grupper).

I boken skildrar den framlidne kyrkohistorikern Torsten Kälvemark tiden 1918–1938, från revolutionens början till slutet på »den stora terrorn«. Utifrån några enskilda troendes livsöden, från biskopar till vanligt folk, visar han vilka medel som tillgreps för att krossa kyrkan – den främsta symbolen för den gamla samhällsordningen. Framställningen tar även upp var fånglägren och avrättningsplatserna fanns och ger exempel på förstörelsen av kyrkor och kloster. Siffrorna varierar starkt men mycket tyder på att uppemot 55 000 troende fick sätta livet till under den period boken tar upp.

Det får romarnas förföljelser av kristna att blekna i jämförelse, påpekar Kälvemark.

 

En kyrka plundras.