Katolska kyrkan och den väster

Den katolska kyrkans bidrag till framsteg inom olika vetenskaper – från teknik till juridik – lyfts fram i läsvärd studie.

239:-
  • Författare: Thomas E. Woods
  • Artikelnummer: 7637
  • Inbunden, 224 sidor, Fredestad förlag

Den västerländska civilisationen står i långt större tacksamhetsskuld till den katolska kyrkan än vad de flesta människor förstår. Det menar den amerikanske historikern och författaren Thomas E. Woods, som i sin bok stödjer sig på omfattande forskning.

Klostrens bidrag till utvecklingen var ytterst påtaglig under medeltiden, visar Woods. Munkar introducerade nya grödor, näringsgrenar som ölbryggning och biodling och produktionsmetoder. De upprätthöll läs- och skrivkunnigheten och var dessutom teknologiska pionjärer. Intresset för teknik och vetenskap blev även ett av Jesuiternas signum. Ordern bidrog till bland annat utvecklingen av pendeluret, barometern, reflektorskopet och mikroskopet. Därutöver utarbetade jesuitbröderna teorier om blodomloppet, månens påverkan på tidvattnet och ljusets våglika natur.

Det finns även andra områden där kyrkan haft stort inflytande över utvecklingen, menar Woods, och ger exempel från nationalekonomin (rektorn vid universitetet i Paris gav viktiga bidrag till den moderna penningteorin redan på 1300-talet), juridiken och folkrätten.