Kättarna

De kristna rebellerna

Kunnig skildring av de kristna rebellernas kamp, från 200-talet till 1600-talet.

  • Författare: Dick Harrison
  • Artikelnummer: 10472
  • Mjukband, 160 sidor, Historiska Media

Arianer, lollarder och paulicianer

Kätteri är ett vitt begrepp. I grunden handlar det om att en person gör sig till tolk för något som maktens män anser så fel eller så farligt att de med tvångsmedel ingriper för att få vederbörande på andra tankar. Inte bara spridandet av religiösa irrläror har straffats; även oliktänkande, äktenskapsförbrytare och homosexuella har beskyllts för kätteri, och än i dag kan det utgöra en anklagelsepunkt i vissa delar av världen.

Med stort kunnande och vass penna tecknar Dick Harrison här framför allt de kristna rebellernas historia, inom både den katolska och protestantiska kyrkan. Här möter vi såväl donatister, bogomiler, katharer, valdensare och husiter, som tempelherrar och Jeanne d’Arc, vilka blev för mäktiga för sin samtids härskare. Det var inte bara i inkvisitionens Europa som kättare fick beträda bålen; de tändes även i reformationens England, där det var klappjakt på katoliker.