Knut Hamsun och resan till Hitler

»Rem kan konsten att skriva fängslande och initierat, han kombinerar verklig sakkunskap med dramaturgisk finess. Det är en förstklassig bok«, Johan Östling, ordförande i Clioprisets jury.

  • Författare: Tore Rem
  • Översättare: Ulrika Junker Miranda
  • Artikelnummer: 9301
  • 232x160x34
  • Inbunden, 395 sidor, Atlantis

Ingen nordisk författare har företagit en så famös resa som Knut Hamsun. Sprungen ur enkla nordnorska förhållanden vann han berömmelse med böcker som Svält och Markens gröda. Nobelpriset 1920 bekräftade hans internationella ställning. Men han var och förblev en kontroversiell figur som ständigt gick sina egna vägar. Hans sympatier låg alltid hos Tyskland, under första såväl som andra världskriget. Åren 1940–1945 tog han öppet parti för Vidkun Quislings regering. Efterkrigstidens Norge har haft att brottas med ett fundamentalt problem: seklets främste diktare var samtidigt ockupationsmaktens främste propagandist.

Tore Rem, litteraturprofessor i Oslo, följer i sin nya bok Knut Hamsun och resan till Hitler den norske diktarhövdingen genom livet. I fjol belönades originalutgåvan med de norska kritikernas pris för bästa sakprosa. Det förundrar ingen. Rem kan konsten att skriva fängslande och initierat, han kombinerar verklig sakkunskap med dramaturgisk finess. Det är en förstklassig bok.

Nyckelscenen i Rems framställning är Hamsuns audiens hos Adolf Hitler i Berghof den 26 juni 1943. Det blev ett möte mellan diktaren och diktatorn, mellan den lilla norska nationen och det stortyska väldet. Vid seansen uttryckte Hamsun sin trohet mot Führern, men kritiserade honom samtidigt i hårda ordalag. Hitler blev ursinnig och avslutande snabbt sammankomsten.

I eftervärldens dom har angreppet på Hitler tagits till intäkt för att hävda att Hamsun egentligen aldrig var nazist. Rem är av en annan uppfattning. Enligt honom opponerade sig inte Hamsun mot den tyske ledaren för att han hyste ideologiska eller politiska tvivel om nationalsocialismen. Han ville stärka den beundrade Quislings position på bekostnad av den tyske rikskommissarien i Norge, Josef Terboven.

Rem lyckas inte bara föra in detta dramatiska ögonblick i de bayerska bergen krigssommaren 1943 i ett vidare sammanhang. Han sätter det i förbindelse med hela Hamsuns biografi: det ungdomliga upproret mot Ibsen och den kulturella eliten, de konstnärliga bragderna och utmärkelserna, antisemitismen och det furiösa hatet mot England, den mogne mannens familjeliv och bondetillvaro. På så sätt får vi följa med på Hamsuns bägge resor: den långa som gjorde honom till den han var, den korta som förde honom till Hitler.