Krig eller fred

Ödesdigra beslut i kristider

Varför bryter krig egentligen ut? Här skildras tio krig som utkämpats eller förhindrats.

  • Författare: Örjan Berner
  • Artikelnummer: 10603
  • Ill. i färg och sv/v
  • Inbunden, 343 sidor, Carlssons

Därför angrep inte tsaren Sverige 1914

»En av de bästa böckerna på mycket länge om krig och krigsrisker«, Norrköpings Tidningar.

Finska vinterkriget, Suezkriget, Kubakrisen, Georgienkriget. Hur började dessa konflikter? Vem fattade beslut att dra i krig? Vilken påverkan hade diplomati och folkopinion i processen?

Örjan Berner, svensk ambassadör på cen­trala poster i Moskva, Berlin, Paris och Helsingfors, har flera gånger varit på plats när det bränt till. Under 1969–1970, då kärnvapenkrig hotade mellan Kina och Sovjetunionen, kunde han med egna ögon se hur människor i ­kinesiska stor­städer förberedde sig på ett långvarigt skyttegravskrig (!) mot invaderande sovjetiska styrkor, genom att gräva ned sig. I Krig eller fred skildrar han tio konflikter under 1900- och 2000-talen som utkämpats eller i sista stund förhindrats, och kartlägger förloppet fram till tidpunkten då beslutet fattades. Motiven att starta krig är ofta snarlika för demokratier och dikta­turer, visar Berner, men internationell rätt och mänskliga rättigheter har en helt annan tyngd i demokratiska staters ­besluts­fattande.

 

Molotov skriver under icke-aggressionsavtalet mellan Tyskland och Sovjetunionen (Stalin och Ribbentrop i bakgrunden), som innebar att östra Europa delades upp i intressesfärer.