Fynd!

Kriget har inget kvinnligt ansikte

En utopis röster

Av 2015 års nobelpristagare! I den sovjetiska armén kämpade omkring en miljon kvinnor under andra världskriget. De var sjukvårdare, stridsvagnssoldater, infanterister, prickskyttar, minröjare. Svetlana Aleksijevitjs mäktiga bok baseras på djupintervjuer från 1970-talet med kvinnliga veteraner om deras upplevelser av »det stora fosterländska kriget«. Först var de skeptiska när hon närmade sig dem; vad hade de att berätta – de var ju bara kvinnor. Men när de väl började tala kunde de inte sluta … Likt en kör av röster kommer de här för första gången till tals. »Ett överväldigande pionjärarbete«, DN.

249:-
149:-
  • Författare: Svetlana Aleksijevitj
  • Artikelnummer: 6796
  • Inbunden, 447 sidor, Ersatz

»Ett överväldigande pionjärarbete«, Dagens Nyheter

»Trots att det nästan gått 70 år sedan krigsslutet finns en så stark närvaro i texten att tidsspannet suddats ut«, Svenska Dagbladet

»Det här berättar jag bara för dig, det lämpar sig inte för publicering …« Svetlana Aleksijevitj fick många liknande kommentarer av de kvinnor som hon i slutet av 1970-talet letade upp och djupintervjuade om deras upplevelser under det stora fosterländska kriget (andra världskriget). De var ju bara kvinnor, vem kunde intressera sig för deras minnen? menade de. Var det inte bättre att intervjua några män som mer exakt kom ihåg krigets hårdfakta? Men Aleksijevitj var intresserad av just deras berättelser, som innehöll helt andra detaljer än männens.

I den sovjetiska armén kämpade omkring en miljon kvinnor under kriget. De var sjukvårdare, stridsvagnssoldater, infanterister, prickskyttar, minröjare … I Kriget har inget kvinnligt ansikte kommer de för första gången till tals. Boken utgavs redan 1984 i Sovjetunionen, men var då starkt censurerad. Denna översättning bygger på den oavkortade utgåvan, flerfaldigt prisbelönad.

Läs även om Bön för Tjernobyl

Läs även om Tiden second hand