Kriget i Gallien

Caesars självbiografiska skildring av Roms kamp mot galliska och germanska stammar.

  • Författare: Gaius Julius Caesar
  • Översättare: Åke Fridh
  • Artikelnummer: 10650
  • Med kartor
  • Inbunden, 264 sidor, Bokförlaget Augusti

Krigsklassiker av Caesar själv

»I daggryningen förde han ut alla sina trupper.«

År 58 f.Kr. tågade Caesar, vid tiden pro­konsul, tillsammans med sina legioner in i det fria Gallien. Som skäl angavs att förhindra en stor skara helvetier att passera över romerskt land. Det galliska folkslaget var erkänt krigs­dugligt och dess vandring därmed förenad med om­delbar fara för Rom, skrev Caesar senare i ­Kriget i Gallien. Boken är hans skildring av det knappa årtionde han tillbringade med att erövra Gallien och är skriven i tredje person, vilket ger den en förrädisk objektivitet.

Men den är också ett av de tidigaste exemplen på en militärstrategisk manual. Caesar tar i detalj upp både sina egna och sina fienders olika vapenteknologier, skildrar taktiska manövrar, slagfältets politik samt under­rättelsernas avgörande betydelse och turens skiftande roll.

När boken skrevs – på randen till inbördeskriget mot Pompejus Magnus och senaten – hade den även ett politiskt syfte: att framställa Caesar som en modig och målmedveten befälhavare, en folkets man utan egentliga rivaler.