Krigets fångar och änglar

Svenska hjälparbetare under första världskriget

Rosad skildring av Sveriges hjälpinsats för de två miljoner krigsfångarna i Ryssland. Ett sjuttiotal svenskar deltog i arbetet.

269:-
  • Författare: Per Allan Olsson
  • Artikelnummer: 10140
  • Ill. i sv/v
  • Inbunden, 331 sidor, Historiska Media

Bakom taggtråd och palissader

Första världskriget blev en språngbräda för Sverige som humanitär nation.

Det gavs ut många böcker förra året om första världskriget. En av dem där konflikten skildras ur ett lite annorlunda perspektiv är Per Allan Olssons Krigets fångar och änglar. Boken handlar nämligen om den svenska hjälpinsatsen för de två miljoner krigsfångar, främst från Tyskland och Österrike-Ungern, som hölls i Ryssland och Sibirien. 700 000 av dem dukade under av köld, svält och sjukdomar.

Parterna i konflikten ville till en början att Sverige skulle hjälpa deras soldater på plats i motståndarens fångläger, något den svenska neutraliteten inte tillät. Lösningen blev att hjälparbetare fick dra ut i fält med Röda korsets bindel om armen. Ett sjuttiotal svenskar åkte österut och författaren följer två av dem tätt i spåren, från 1915 till 1918, då freden förvisso kom, men inbördeskriget härjade i Ryssland: friherrinnan Anna Linder och fabrikörssonen Sven Hedblom. På så sätt får skildringen av den stora hjälpinsatsen en personlig prägel och umbärandena blir smärtsamt realistiska.

 

 

 Röda korsets trälåda innehöll tolv »utrustningar«: uniformer, strumpor och underkläder.