Kunskap & insikt i norrön trad

mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser

I god akademisk stil presenteras trolldomsföreställningar så som vi möter dem i norröna sagor och nordisk mytologi.

190:-
  • Författare: Catharina Raudvere
  • Artikelnummer: 3674
  • Inbunden, 226 sidor, Nordic Academic Press

Med en skinnhuva dragen över huvudet som skydd mot hennes farliga blick stenades husfrun Katla till döds som straff för påstådd trolldom. Händelsen finns nedtecknad i den isländska Eyrbyggja saga och har kallats för den första trolldomsprocessen i Norden. Även i den fornnordiska mytologin förekommer skildringar av trolldomshandlingar och »mångkunniga personer«, och just dessa två textgrupper ligger till grund för Catharina Raudveres studie Kunskap och insikt i norrön tradition. Där presenterar hon i god akademisk stil den moderna forskningen kring trolldom och trolldomsanklagelser i det förkristna Norden (800
1300).

Fram tonar en bild av ett samhälle där tron på »övernaturliga« ting var en del av vardagen. Såväl sagorna som de mytologiska berättelserna ger uttryck för människornas stora intresse för att se in i framtiden eller tillfoga andra skada med magins hjälp. Många är skildringarna av sejdritualer, skyddande ceremonier och förbannelser utförda av såväl trollkunniga kvinnor som män. Och då trolldom straffades med döden förekom det att man anklagade helt oskyldiga personer av maktpolitiska skäl.

Boken är den tredje i serien Vägar till Midgård, av vilka Myter om det nordiska och Plats och parxis tidigare presenterats i Clio.